In pittige tijden is het belangrijk om het gedrag van je kinderen zowel te herkennen als te erkennen. Hoewel deze termen vaak door elkaar worden gebruikt, is er een belangrijk verschil tussen de twee.

Herkennen betekent het opmerken of waarnemen van het gedrag van je kind. Het is de eerste stap waarin je de signalen en veranderingen in hun gedrag opmerkt. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat je ziet dat je kind stil en teruggetrokken is, of juist heel druk en onrustig. Herkennen gaat over het bewust worden van deze gedragingen zonder er direct een oordeel aan te verbinden.

Erkennen gaat een stap verder. Het betekent dat je niet alleen het gedrag hebt opgemerkt, maar ook de onderliggende emoties en oorzaken serieus neemt. Erkennen is het accepteren en het op waarde schatten van wat je kind doormaakt. Het is belangrijk om te laten zien dat je hun gevoelens begrijpt en waardeert, en dat je hun ervaringen als echt en belangrijk beschouwt.

Hier volgen wat handvatten hoe je dit in het dagelijks leven kunt uitvoeren:

Herkennen: Let op de gedragsveranderingen van je kind. Merk op wanneer ze zich anders gedragen dan normaal. Dit kan betekenen dat je meer alert bent op signalen van stress, angst, verdriet of hyperactiviteit.

Erkennen: Ga in gesprek met je kind over wat je hebt opgemerkt. Vraag hoe ze zich voelen en luister actief naar hun antwoorden. Laat zien dat je hun gevoelens serieus neemt door te zeggen: “Ik zie dat je je zorgen maakt” of “Het lijkt erop dat je je verdrietig voelt.”

Ondersteuning Bieden: Na het erkennen van hun gevoelens, bied je steun aan. Dit kan betekenen dat je tijd maakt voor een gesprek, samen een ontspannende activiteit doet, of hulp van buitenaf zoekt.

Door zowel te herkennen als te erkennen wat je kind doormaakt, geef je hen de emotionele veiligheid en steun die ze nodig hebben om door moeilijke tijden heen te komen. Het helpt hen te weten dat hun gevoelens belangrijk zijn en dat ze er niet alleen voor staan.

Het kan hetgeen uitdagender maken wanneer je kind zijn eigen gedrag niet herkent en of erkent. Knap lastig ook, want zolang zij niets erkennen dan kunnen ze het ook niet aanpakken of verbeteren. Zij zien er simpelweg het nut niet van in.

Hier zijn nog enkele tips om hiermee om te gaan:

Blijf Kalm en Geduldig: Zorg ervoor dat je kalm blijft tijdens gesprekken over gedrag. Dit helpt om een veilige omgeving te creëren waarin het kind zich gehoord en begrepen voelt.

Gebruik Concrete Voorbeelden: Geef specifieke voorbeelden van het gedrag waar je het over hebt. Vermijd vage beschrijvingen en focus op specifieke incidenten.

Gebruik ‘Ik’-Boodschappen: Formuleer je zorgen in ‘ik’-boodschappen in plaats van ‘jij’-boodschappen. Bijvoorbeeld: “Ik merk dat je vaak boos wordt als je je speelgoed moet delen,” in plaats van “Jij deelt je speelgoed nooit.”

Stimuleer Zelfreflectie: Stel open vragen die het kind aanmoedigen om na te denken over zijn gedrag. Bijvoorbeeld: “Hoe voelde je je toen dat gebeurde?” of “Wat denk je dat er zou kunnen gebeuren als je dat doet?”

Leer Empathie: Help je kind om empathie te ontwikkelen door te praten over hoe anderen zich voelen. Dit kan het bewustzijn van het effect van hun gedrag op anderen vergroten.

Positieve Feedback: Prijs goed gedrag. Door het geven van complimenten kan je je kind motiveren om positief gedrag te herhalen.

Geef Het Goede Voorbeeld: Kinderen leren veel door naar volwassenen te kijken. Zorg ervoor dat je zelf het gedrag vertoont dat je van je kind verwacht.

Deze benaderingen kunnen je helpen om het gedrag van je kind beter te begrijpen en te beïnvloeden, en om een positieve en ondersteunende omgeving te creëren waarin je kind kan groeien en zich kan ontwikkelen.
Alles valt en staat met bewustwording. Bewust zijn van het eigen gedrag en bewust worden van de invloeden van buitenaf.
En hoe groot ze ook zijn, ze willen allemaal de onvoorwaardelijke liefde van ouders voelen en ontvangen.

 

Ik wil deze blog weer afsluiten met een mooi lied wat passend is bij de tekst.
Dus weer even terugtrekken, oortjes in en volume aan.

 

KLIK HIER VOOR DE SONG

 

 

Heb je vragen of wil je iets met me delen? Stuur me gerust een bericht.